Stok Yönetimi ve Garanti Takibi

Stok Yönetimi

Bir Güneş santralinin performansının arttırılması için yapılacak işlemlerden bir tanesi de emre amadelik oranını arttırmaktır. Emreamadelik bir santralın çalışmaya hazır olduğu saatlerin toplam geçen saat süresine oranıdır. Santralde meydana gelebilecek arızaların önleyici bakım yoluyla engellenmesi , meydana gelen arızalarında anında müdahale ile acilen çözülmesi emre amadelik açısından büyük önem taşır. Meydana gelen arızaların anında müdahale ile çözülebilmesi için santralde etkin bir stok yönetiminin yürütülmesi gerekir. Çünkü santraldeki stokta bulunan veya bulunması gereken malzemeler düzenli takip edilmezse parça tedarikinde gecikmeler yaşanabilir ve üretim kayıpları meydana gelebilir. Maxima Enerji size ihtiyaç duyduğunuz stok yönetimini sunarak santralinizin performansının artmasını sağlamaktadır. Santralinizde bulunması gereken malzemeler önerilerek etkin stok yönetimi sağlanmaktadır.

 

Garanti Takibi

Türkiye’de kurulan güneş santrallerinde ekipman garanti süreleri genellikle solar paneller için 10 yıl, inverterler için 5 yıl, trafo ve kesici gibi orta gerilim ekipmanları içinse 2 yıldır. Garanti süresi içerisinde değişim ilgili ekipman üreticilerince yapılmaktadır. Ancak garanti sürelerinin ne zaman başladığının iyi tespit edilmesi ve takip edilmesi gereklidir. Maxima enerji sizin yerinize üreticilerle irtibat sağlayarak ekipmanlarınızın garanti sürelerini takip ederek gerekli durumlarda garanti uzatım önerileri sunmaktadır. Garantiye gönderilecek ürünler tarafımızdan nakil edilmekte ve tüm süreç tarafımızca yönetilmektedir.